{{title}

Z czego bierze się prąd?

Ile prądu zużywa pralka na jedno pranie?

Możemy go wytworzyć dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej, ogniwom chemicznym, ogniwom paliwowym, efektowi piezoelektrycznemu i efektowi Seebecka.Prawie wszystkie sposoby produkcji prądu – Centrum Nauki i Techniki EC1centrumnaukiec1.plhttps://centrumnaukiec1.pl › aktualnosci › prawie-wszyst…centrumnaukiec1.plhttps://centrumnaukiec1.pl › aktualnosci › prawie-wszyst…