{{title}

Co jest źródłem napięcia?

Czy będą dopłaty do prądu 2023?

Źródła napięcia to np.: – akumulatory, – ogniwa galwaniczne, – baterie, czyli zespoły ogniw, – prądnice, – ogniwa paliwowe, – termoogniwa – fotoogniwa.Temat: Źródła napięcia. Obwód elektryczny.edupage.orghttps://cloud-b.edupage.org › cloudedupage.orghttps://cloud-b.edupage.org › cloud