{{title}

Dlaczego płynie prąd elektryczny?

Co z prądem w 2023?

Ładunek dodatni nie jest ,,nadmiarem płynu elektrycznego”, a niedoborem elektronów. Zbliżając do siebie dwa przeciwnie naładowane obiekty, elektrony przeskakują z obiektu ujemnie naładowanego na obiekt dodatnio naładowany. Elektryczność płynie odwrotnie niż zakładał Franklin!W którą stronę płynie prąd? – Teoria Elektrykiteoriaelektryki.plhttps://teoriaelektryki.pl › w-ktora-strone-plynie-pradteoriaelektryki.plhttps://teoriaelektryki.pl › w-ktora-strone-plynie-prad