{{title}

Jak płynie prąd z elektrowni do domu?

Ile za prad w 2023?

Prąd może zostać przetransportowany na duże odległości za pomocą specjalnej sieci energetycznej. Płynie on w stronę naszych domów liniami wysokiego napięcia, które mocowane są do słupów wysokiego napięcia (na ilustracji). Napięcie jest tam ponad 1000 razy większe niż u nas w domach.Jak energia dociera do domu? – TupTupTup.org.pltuptuptup.org.plhttps://tuptuptup.org.pl › jak-energia-dociera-domutuptuptup.org.plhttps://tuptuptup.org.pl › jak-energia-dociera-domu