{{title}

Czym jest moc prądu?

Co to jest prąd A co napięcie?

Moc elektryczna przeważnie służy do opisywania urządzeń elektrycznych. Jest to nic innego jak praca, która została wykonana przez energię elektryczną w określonym czasie. Do obliczenia mocy elektrycznej w większości przypadków wykorzystuje się wzór P = U x I, czyli iloczyn napięcia i natężenia prądu.7 sty 2020Moc (wzór na moc rezystora) – Podstawowe wielkości fizycznebotland.com.plhttps://botland.com.pl › blog › moc-podstawowe-wielkos…botland.com.plhttps://botland.com.pl › blog › moc-podstawowe-wielkos…