{{title}

Jak wytłumaczyć napięcie?

Co to natężenie i napięcie?

– napięcie (różnica potencjałów) między dwoma punktami przewodnika; jest równe stosunkowi pracy wykonanej podczas przenoszenia ładunku ( q ) między tymi punktami przewodnika do tego ładunku. Do pomiaru napięcia służy woltomierzwoltomierzwoltomierz, który do obwodu elektrycznego zawsze podłączamy równolegle.Napięcie elektryczne – Zintegrowana Platforma Edukacyjnazpe.gov.plhttps://zpe.gov.pl › napiecie-elektrycznezpe.gov.plhttps://zpe.gov.pl › napiecie-elektryczne