{{title}

W jakich jednostkach jest energia?

Czym jest moc prądu?

Jednostki, w których mierzymy energię i pracę W układzie SI jednostką energii i pracy jest dżul, oznaczany jako J. Nazwa dżul pochodzi od nazwiska angielskiego fizyka Jamesa Joule’a. 1 dżul równy jest pracy wykonanej przez siłę 1 niutona na drodze 1 metra, równolegle do kierunku działania siły.Czym są energia i praca? (artykuł) | Khan Academykhanacademy.orghttps://pl.khanacademy.org › physics › what-is-workkhanacademy.orghttps://pl.khanacademy.org › physics › what-is-work