{{title}

W którym prąd nie przepływa przez żarówkę?

W którą stronę płynie prąd?

Wskazówka: Jednym z warunków przepływu prądu elektrycznego jest zamknięty obwód. Przepalenie żarówki oznacza przerwanie obwodu w połączeniu szeregowym. Oznacza to, że dla wszystkich elementów tworzących takie połączenie z przepaloną żarówką prąd nie będzie płynąć.Przyjrzyj się schematowi obwodu elektrycznego i uzasadnij tabelę,afizyka.plhttps://www.afizyka.pl › fizyka-zadanie-3247afizyka.plhttps://www.afizyka.pl › fizyka-zadanie-3247