{{title}

Czym jest opór?

W którą stronę płynie prąd?

Rezystancja, opór (elektryczny, czynny), oporność (czynna) (z łac. resistere — sprzeciwiać się, stawiać opór) – wielkość charakteryzująca relację między napięciem a natężeniem prądu elektrycznego w obwodach prądu stałego. W obwodach prądu przemiennego rezystancją nazywa się część rzeczywistą impedancji zespolonej.Rezystancja – Wikipedia, wolna encyklopediawikipedia.orghttps://pl.wikipedia.org › wiki › Rezystancjawikipedia.orghttps://pl.wikipedia.org › wiki › Rezystancja