{{title}

Co to jest prąd stały i zmienny?

Z jaką prędkością płynie prąd elektryczny?

Prądy elektryczne można podzielić na dwa rodzaje: stałe i zmienne. Przez prąd stały rozumie się zazwyczaj prąd o stałym kierunku oraz wartości (natężeniu). W technice prąd taki oznacza się angielskim symbolem “dc” (direct current). Prąd zmienny w czasie to prąd, którego wartość lub kierunek ulegają zmianom.Prąd elektryczny – Edukator.pledukator.plhttps://www.edukator.pl › page › prad-elektrycznyedukator.plhttps://www.edukator.pl › page › prad-elektryczny