{{title}

W jakich materiałach płynie prąd?

Jaki mamy prąd?

– ciało, w którym przenoszenie ładunku elektrycznego realizowane jest przez elektrony. Przewodnikami są głównie metale, m.in. miedź, aluminium, żelazo i złoto.Przewodniki i izolatory prądu elektrycznego. Przepływ prądu w …zpe.gov.plhttps://zpe.gov.pl › przewodniki-i-izolatory-pradu-elektr…zpe.gov.plhttps://zpe.gov.pl › przewodniki-i-izolatory-pradu-elektr…