{{title}

Dlaczego prąd płynie od plusa do minusa?

Ile kW na 10 amper?

Zgodnie z przyjętą umową kierunek prądu, którego natężenie jest dodatnie, jest zgodny z (hipotetycznym) ruchem ładunków dodatnich. Elektrony, które mają ładunek ujemny, poruszają się w kierunku przeciwnym do umownego kierunku prądu o dodatnim natężeniu.Umowny kierunek przepływu prądu elektrycznego – film z polskimi …khanacademy.orghttps://pl.khanacademy.org › ee-conventional-currentkhanacademy.orghttps://pl.khanacademy.org › ee-conventional-current